Wymagane dokumenty niezbędne do przeprowadzenia kremacji:

  • – kopia aktu zgonu potwierdzona zgodnością z oryginałem,
  • – zlecenie kremacji podpisane przez osobę organizującą ceremonię,
  • – przy kremacji szczątków – zezwolenie sanepidu.